Kapłaństwo - Parafia św. Mikołaja w Bydgoszczy-Fordonie

ZEGAR

Parafia św. Mikołaja w Bydgoszczy-Fordonie
Parafia św. Mikołaja w Bydgoszczy-Fordonie
Parafia św. Mikołaja w Bydgoszczy
Przejdź do treści

Kapłaństwo

Parafia > Sakramenty w parafii
Warunki przyjęcia do Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Bydgoskiej

1.   Wstępne rozeznanie powołania do kapłaństwa dokonane z Duszpasterzem
2.   Szczera chęć służenia Panu Bogu i Kościołowi w Diecezji Bydgoskiej
3.   Gotowość współpracy z łaską powołania w ramach formacji seminaryjnej
4.   Pozytywny wynik wstępnej weryfikacji powołania w trzech etapach:
  • rozmowa kwalifikacyjna w Seminarium
  • egzamin wstępny na kierunek "teologia" na Wydziale Teologicznym UAM w Poznaniu (pozytywny wynik nie jest równoznaczny z przyjęciem do Seminarium)
  • 3-tygodniowa sesja propedeutyczna we wrześniu, po której podejmowana jest decyzja o przyjęciu kandydata.


Parafia św. Mikołaja w Bydgoszczy
Strona w sieci od 1 lipca 1999 r.
Wróć do spisu treści