Wizyty Biskupów - Kronika parafii św. Mikołaja w Bydgoszczy-Fordonie

Kronika parafii św. Mikołaja w Bydgoszczy-Fordonie
Kronika parafii św. Mikołaja w Bydgoszczy-Fordonie
Kronika parafii św. Mikołaja w Bydgoszczy-Fordonie
Kronika parafii św. Mikołaja w Bydgoszczy
Przejdź do treści
1559 r. Wizytacja biskupa włocławskiego Stanisława Karnkowskiego.

1560 r. Wizytacja biskupa Hieronima Rozrażewskiego.
 
Kolejne wizytacje w 1699, 1729, 1781.
 
24.08.1927
 • Parafia przeżywała uroczyste chwile w związku z wizytą w Fordonie ks. bp. Okoniewskiego. Była to pierwsza wizyta biskupa Polaka w wolnym Fordonie.
 
15-16.10.1933
 • Ks. biskup sufragan chełmiński Konstantyn Dominik dokonał konsekracji kościoła. W wielu uroczystościach parafialnych uczestniczył ks. biskup Stanisław Okoniewski.
 • W czasie wizyty duszpasterskiej ks. bp Dominik poświęcił sztandar Towarzystwa Śpiewaczego „Lutnia”.
   
27.10.1935
 • Poświęcenie przez biskupa Stanisława Wojciecha Okoniewskiego pomnika Najświętszego Serca Jezusa w Fordonie, obecny był bp Konstantyn Dominik.
 
4.12.1938
 • Uroczysta introdukcja księdza infułata Szydzika, ks. biskup sufragan Dominik wręczył nowemu proboszczowi fordońskiemu klucze.
 
22.06.1947
 • Pierwsza po II wojnie wizytacja biskupia. Parafię wizytował biskup chełmiński Kazimierz Józef Kowalski. Poświęcenie obrazów: Najświętszej Maryi Panny i św. Mikołaja, autorstwa Stanisława Wojciechowskiego.
 
25.05.1951
 • Wizytacja ks. biskupa Kazimierza Józefa Kowalskiego, udzielił Sakramentu Bierzmowania.
 
15-17.05.1976
 • Wizytacja ks. biskupa Zygfryda Kowalskiego i udzielenie młodzieży Sakramentu Bierzmowania.
 
11.04.1977
 • Ks. Bernard Czapliński, biskup chełmiński, poświęcił kaplicę cmentarną.
 
2.05.1977
 • Uroczystości pogrzebowe ks. Aszyka z udziałem Ordynariusza Chełmińskiego ks. Bernarda Czaplińskiego i biskupa Zygfryda Kowalskiego.
 
27.03.1978
 • Sakrament Bierzmowania przyjęła młodzież z rąk ks. biskupa Bernarda Czaplińskiego.
 
27.09.1979
 • 20-lecie kapłaństwa ks. proboszcza Stanisława Grunta; zjazd kursowy z udziałem ks. biskupa Bernarda Czaplińskiego.
 
13.04.1980
 • Sakrament Bierzmowania przyjęła młodzież z rąk ks. biskupa Bernarda Czaplińskiego.
 
5.12.1981
 • Wizyta w parafii biskupa chełmińskiego Mariana Przykuckiego.
 
18-19.09.1982
 • Wizytacja kanoniczna biskupa Mariana Przykuckiego.
 
21.04.1983
 • Biskup Marian Przykucki udzielił Sakramentu Bierzmowania oraz poświęcił krzyż na wieżę kościoła poewangelickiego pw. św. Jana Apostoła i Ewangelisty.
 
18.09.1984
 • Poświęcenie domu katechetycznego – kościoła w Strzelcach Górnych przez biskupa Mariana Przykuckiego.
 
20-22.03.1988
 • Obchody 10-lecia duszpasterstwa akademickiego „Emaus” z udziałem biskupa Mariana Przykuckiego, biskupa chełmińskiego.
 
18.12.1988
 • Powitanie Obrazu MB Częstochowskiej o godz. 18:00 na ul. Bydgoskiej. Uroczystościom w parafii przewodniczył biskup pomocniczy ks. Jan Szlaga.
 
9.10.1994
 • Gościem parafii oraz uroczystości był arcybiskup ks. Henryk Muszyński. Parafia obchodziła 60. rocznicę konsekracji kościoła.
 
11-12.06.1995
 • Wizytacja duszpasterska ks. biskupa Bogdana Wojtusia.
 
6.12.1998
 • Odpust św. Mikołaja oraz 65. rocznica konsekracji kościoła. Poświęcenie odnowionego i oświetlonego kościoła. Uroczystość odpustową i rocznicową zaszczycił swoją obecnością ks. abp Henryk Muszyński Metropolita Gnieźnieński.
 
11.05.1999
 • Biskup Bogdan Wojtuś udzielił Sakramentu Bierzmowania.
 
9.05.2001
 • Wizytacja ks. biskupa Stanisława Gądeckiego.
 
6.12.2001
 • Odpust parafialny św. Mikołaja. Sumę odpustową odprawił ks. bp Bogdan Wojtuś.
 
2.06.2002
 • Arcybiskup Henryk Muszyński, metropolita gnieźnieński, przewodniczył Mszy św., wygłosił przemówienie, a następnie poświęcił tablicę ku czci kobiet polskich, straconych, więzionych i prześladowanych w latach 1944-1956.
 
28.03.2003
 • Biskup Bogdan Wojtuś udzielił sakramentu bierzmowania.
 
22.11.2003
 • 70. rocznica konsekracji kościoła św. Mikołaja. Mszę św. odprawił ks. arcybiskup Henryk Józef Muszyński.
 
Diecezja Bydgoska
 
Bp Jan Tyrawa ordynariuszem diecezji bydgoskiej
 
18.04.2004
 • Bp Jan Tyrawa udzielił sakramentu bierzmowania.
 
9.04.2005
 • Bp Jan Tyrawa udzielił sakramentu bierzmowania.
 
6.10.2005
 • Uroczystość nadania imienia i przekazania szkole sztandaru połączona z jubileuszem 20-lecia powstania Poradni i Profilaktyki Terapii Uzależnień w Bydgoszczy. Uroczystość rozpoczęła się Mszą św. w kościele pw. św. Mikołaja w Fordonie, której przewodniczył Ordynariusz Diecezji Bydgoskiej ks. biskup Jan Tyrawa. W czasie Mszy św. został poświecony sztandar, o którego znaczeniu i roli w życiu społeczności w homilii mówił ks. Biskup.
 
26.03.2006
 • Wizytacja kanoniczna. Ks. bp Jan Tyrawa. Wizytacja i bierzmowanie.
 
15.05.2007
 • Bp Jan Tyrawa udzielił sakramentu bierzmowania.
 
27.05.2007
 • 25-lecie kapłaństwa ks. Stanisława Pozorskiego z udziałem księdza arcybiskupa Henryka Muszyńskiego.
 
15.05.2008
 • Bp Jan Tyrawa poświęcił tablicę pamiątkową na moście im. Rudolfa Modrzejewskiego.
 
15.06.2008
 • Bp Jan Tyrawa udzielił sakramentu bierzmowania.
 
12.06.2009
 • Bp Jan Tyrawa udzielił sakramentu bierzmowania.
 
16.05.2010
 • Bp Jan Tyrawa udzielił sakramentu bierzmowania.
 
10.04.2011
 • Wizytacja kanoniczna księdza biskupa Jana Tyrawy. Na Mszy św. o godzinie 8:00 ksiądz biskup udzielił sakramentu bierzmowania.
 
23.05.2012
 • Bp Jan Tyrawa udzielił sakramentu bierzmowania.
 
22.03.2013
 • Bp Jan Tyrawa udzielił sakramentu bierzmowania.
 
6.12.2013
 • Uroczystość związana z Jubileuszem 80-lecia konsekracji kościoła była połączona z odpustem parafialnym św. Mikołaja i poświęceniem, przez bpa Jana Tyrawę, pamiątkowej tablicy upamiętniającej to wydarzenie.
 
6.03.2014
 • Bp Jan Tyrawa udzielił sakramentu bierzmowania.
 
13.03.2015
 • Bp Jan Tyrawa udzielił sakramentu bierzmowania.
 
22.05.2016
 • Uroczystość nadania sztandaru Zakładowi Karnemu w Bydgoszczy-Fordonie. Msza św. polowa przed kościołem św. Mikołaja w intencji funkcjonariuszy i pracowników fordońskiego zakładu. Mszę św. celebrował ks. biskup Jan Tyrawa. Po Mszy św. ks. Biskup poświęcił sztandar.
 
10.01.2016
 • Peregrynacja Symboli Światowych Dni Młodzieży. Uroczystości przyjęcia Symboli przewodniczył ks. bp Jan Tyrawa.
 
13.03.2016
 • Wizytacja Kanoniczna ks. biskupa Jana Tyrawy, udzielenie sakramentu bierzmowania.
 
6.12.2016
 • Odpust św. Mikołaja W tym roku wyjątkowym gościem parafialnej uroczystości był ks. bp Bogdan Wojtuś – biskup senior z Gniezna.
 
31.05.2017
 • Bp Jan Tyrawa udzielił sakramentu bierzmowania.
 
6.12.2017
 • Sumę odpustową i homilię wygłosił sufragan gnieźnieński ks. bp Krzysztof Wętkowski.
 
25.05.2018
 • Bp Jan Tyrawa udzielił sakramentu bierzmowania.
 
6.12.2018
 • Uroczystościom odpustowym przewodniczył „Biskup od dzieci”, Antoni Długosz z Częstochowy.
 
20.05.2019
 • Bp Jan Tyrawa udzielił sakramentu bierzmowania.
 
4.06.2019
 • Proboszcz, ks. kanonik Karol Glesmer obchodził 31. rocznicę święceń kapłańskich. O godz. 12:00 została odprawiona Msza św. dziękczynna za dar kapłaństwa wraz z kolegami z roku ks. Proboszcza. Mszy św. przewodniczył ks. biskup Krzysztof Wętkowski z Gniezna.
 
2.10.2019
 • O godz. 18:30, pod przewodnictwem biskupa bydgoskiego ks. Jana Tyrawy, została odprawiona Msza św. za pomordowanych przed kościołem 2.10.1939 r.
 
6.12.2019
 • Uroczystościom odpustowym przewodniczył Biskup Bydgoski ks. Jan Tyrawa. W czasie Mszy św., ks. Biskup poświęcił tablicę upamiętniającą trzykrotne nawiedzenie Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej w naszej parafii.
 
7.03.2021
 • Wizytacja kanoniczna parafii przez ks. biskupa Jana Tyrawę. Tego dnia młodzież naszej parafii, z rąk ks. Biskupa, przyjęła sakrament bierzmowania.
 
Bp Krzysztof Włodarczyk ordynariuszem diecezji bydgoskiej
 
7.04.2022
 • Na Mszy św. o godz. 18:30, koncelebrowanej przez ks. bp. Krzysztofa Włodarczyka i ks. Wojciecha Ciesielskiego, 23 osoby, z rąk ks. Biskupa, otrzymały sakrament dojrzałości chrześcijańskiej.
 
8.04.2022
 • Po Mszy św. o godz. 18:30, sprawowanej pod przewodnictwem Biskupa Bydgoskiego ks. Krzysztofa Włodarczyka, na trasę wyruszyła z naszego kościoła Ekstremalna Droga Krzyżowa.
 
9.04.2022
 • Dzień, w którym nasz kościół był przystankiemLiturgii Wielkopostnych Kościołów Stacyjnychw naszym mieście.O godz. 21:00 w Apelu Jasnogórskim uczestniczył ks. bp Krzysztof Włodarczyk.
 
1.07.2022
 • Po raz 43. ponad 60 osób wyruszyło z parafii św. Mikołaja w Fordonie do Chełmna na doroczny odpust MB Chełmińskiej. W śród pielgrzymów obecny był Biskup Bydgoski, ks. Krzysztof Włodarczyk.
 
2.10.2022
 • O godz. 18:30, pod przewodnictwem Biskupa Bydgoskiego ks. Krzysztofa Włodarczyka, została odprawiona Msza św. za pomordowanych przed kościołem 2.10.1939 r.
 
6.12.2022
 • Uroczystościom odpustowym przewodniczył abp Jan Romeo Pawłowski, Nuncjusz Apostolski w Grecji.
 
20.01.2023
 • 103. rocznica powrotu Fordonu do Macierzy. Mszaśw. o godz. 9:00, którą celebrowali księża z Fordonu pod przewodnictwem Biskupa Bydgoskiego, ks. Krzysztofa Włodarczyka.
 
31.03.2023
 • Po Mszy św. o godz. 18:30, sprawowanej pod przewodnictwem Biskupa Bydgoskiego ks. Krzysztofa Włodarczyka, na trasę wyruszyła z naszego kościoła Ekstremalna Droga Krzyżowa.
 
25.04.2023
 • Na Mszy św. o godz. 17:00, celebrowanej przez ks. bp. Krzysztofa Włodarczyka, 29 osób, z rąk ks. Biskupa, otrzymało sakrament dojrzałości chrześcijańskiej.
 
15.10.2023
 • 90. rocznica konsekracji kościoła. Na Mszy św. o godz. 12:30 Biskup Bydgoski Krzysztof Włodarczyk poświęcił nowy kamienny ołtarz w naszej świątyni. Słowo Boże wygłosił Biskup Włocławski Krzysztof Wętkowski.
 
Pomysłodawcą kroniki parafialnej był ks. Stanisław Grunt, który objął parafię w 1975 roku
Wersję elektroniczną kroniki,
na podstawie kroniki parafialnej prowadzonej przez Aleksandrę Biernacik,
opracował Jerzy Rusiniak
Wróć do spisu treści