Wstęp - Kronika parafii św. Mikołaja w Bydgoszczy-Fordonie

Kronika parafii św. Mikołaja w Bydgoszczy-Fordonie
Kronika parafii św. Mikołaja w Bydgoszczy-Fordonie
Kronika parafii św. Mikołaja w Bydgoszczy-Fordonie
Kronika parafii św. Mikołaja w Bydgoszczy
Przejdź do treści
Dzieje parafii fordońskiej w zarysie od początku jej istnienia
Dzieje każdej parafii, nawet najmniejszej terytorialnie, mają swój, choćby znikomy udział w dziejach ogólnych narodu, miasta, wioski. Nie można zatem rozpatrywać historii parafii bez łączenia jej wydarzeń z wydarzeniami kraju czy regionu. Parafia jest bowiem nierozerwalnie złączona ze skupiskiem ludzkim, jakim jest wieś, osada czy miasto.
 
W przypadku parafii fordońskiej rzecz ma się o tyle trudniej, że dzieje samego miasta sięgają wczesnego średniowiecza. Zarówno dziejów grodu jak i parafii w początkach jej istnienia nie sposób odtworzyć dokładnie, bowiem wiele dokumentów i źródeł uległo bezpowrotnie zniszczeniu. Sama parafia też nie posiada prawie żadnych kronik czy innych źródeł pisanych z minionych wieków. Mimo to, dzieje parafii zostały w większej mierze oparte na materiale źródłowym. Niestety, wszystkich luk w historii parafii fordońskiej nie sposób zapełnić. Z uwagi na bardzo długi okres dziejowy, bogata historia parafii, została podzielona na części. Przy ich ustalaniu wzięto pod uwagę daty i wydarzenia istotne bądź to dla miasta, dzielnicy czy nawet kraju, które miały wpływ na zmiany, zachodzące w życiu parafii i kościoła fordońskiego.
Pomysłodawcą kroniki parafialnej był ks. Stanisław Grunt, który objął parafię w 1975 roku
Wersję elektroniczną kroniki,
na podstawie kroniki parafialnej prowadzonej przez Aleksandrę Biernacik,
opracował Jerzy Rusiniak
Wróć do spisu treści