Cmentarz parafialny św. Mikołaja - Parafia św. Mikołaja w Bydgoszczy-Fordonie

ZEGAR

Parafia św. Mikołaja w Bydgoszczy-Fordonie
Parafia św. Mikołaja w Bydgoszczy-Fordonie
Parafia św. Mikołaja w Bydgoszczy
Przejdź do treści

Cmentarz parafialny św. Mikołaja

Parafia
Cmentarz parafialny, zał. 1931 r., ul. Samotna
zarz. parafia, wpisany do rejestru zabytków
pod numerem A/359/1-2/93.

Kaplica cmentarna: zał. 1935 r., ul. Samotna

Administrator cmentarza: Edmund Rzepka, tel. 661-490-145.

Wyszukiwarka Grobonet
Kod QR do Grobonet

Regulamin cmentarza parafii św. Mikołaja w Bydgoszczy-Fordonie

  1. Nadzór nad cmentarzem i jego administrację sprawuje proboszcz parafii pw. Świętego Mikołaja w Bydgoszczy-Fordonie.
  2. Cmentarz parafialny jest miejscem sakralnym, w którym osoby przebywające zobowiązane są do zachowania ciszy, spokoju i powagi, dbania o estetykę swoich grobów, zapobiegania dewastacji i kradzieży oraz podporządkowania się regulaminowi i administracji cmentarza.
  3. Zabrania się zaśmiecania terenu i zrywania zieleni, jeżdżenia rowerami, wprowadzania zwierząt, palenia tytoniu uprawiania handlu, kolportowania pism i druków bez zezwolenia, samodzielnego instalowania ławek, mechanicznego czyszczenia pomników, cięcia betonu oraz samodzielnego obsadzania grobów krzewami.
  4. Zwiędłe kwiaty, wieńce, chwasty oraz wszelkie odpadki należy usuwać z grobów i składać tylko do kontenerów na śmieci.
  5. Bramy cmentarza są zamknięte. Wjazd na cmentarz w celu montażu nagrobka oraz wykonywanie prac budowlanych może odbywać się tylko w godzinach od 8:00 do 15:00 po uzgodnieniu z ks. Proboszczem lub Administratorem.
  6. Ustawienie nagrobków i każda ich zmiana odbywa się przy nadzorze Administratora cmentarza, po uprzednim zatwierdzeniu projektu w biurze parafialnym oraz wniesieniu opłaty pomnikowej.
  7. Po upływie 20 lat od pochówku lub nieprzedłużeniu prolongaty za przedłużenie prawa do miejsca, grób przechodzi na własność parafii bez konieczności osobnego informowania.
  8. Wszelkie opłaty związane z pochówkiem, stawianiem nagrobków, rezerwacją miejsc – przeznaczone są na utrzymanie cmentarza, tzn. opłaty za wodę, energię elektryczną, wywóz śmieci, pielęgnację zieleni, bieżące remonty.
  9. Parafia nie odpowiada za uszkodzone nagrobki, czy zrabowane mienie. Groby podlegają indywidualnemu ubezpieczeniu.
  10. Wszelkie sprawy sporne rozstrzygane są na miejscu przez Administratora cmentarza.

Ks. Proboszcz parafii pw. św. Mikołaja
Parafia św. Mikołaja w Bydgoszczy
Strona w sieci od 1 lipca 1999 r.
Wróć do spisu treści