Symbolika tęczy - Parafia św. Mikołaja w Bydgoszczy-Fordonie

ZEGAR

Parafia św. Mikołaja w Bydgoszczy-Fordonie
Parafia św. Mikołaja w Bydgoszczy-Fordonie
Parafia św. Mikołaja w Bydgoszczy
Przejdź do treści

Symbolika tęczy

Czytelnia > Gender i LGBT
Tęcza ma 7 kolorów.
7 oznacza doskonałość i dobro
Barwy LGBT mają 6 kolorów.
W tradycji judeochrześcijańskiej
6 symbolizuje niedoskonałość i zło

Za Pawłem Jędrzejewskim, który na Forum Żydów Polskich przypomina, że dla kultury Zachodu, tęcza jest przede wszystkim, symbolem Przymierza Noego z Bogiem, zawartego po Potopie. Ma więc korzenie biblijne.
 
Cytuję z Biblii Tysiąclecia: „A ten jest znak przymierza, który Ja zawieram z wami (...) łuk mój kładę na obłoki, aby był znakiem przymierza między mną i ziemią” (Rdz 9,13). Do spostrzeżeń Pawła Jędrzejewskiego można zaś dodać po katolicku, że także w Księdze Apokalipsy św. Jan ogląda tron Boży i tęczę dokoła niego: „a tęcza dokoła tronu – z wyglądu do szmaragdu podobna” (Ap 4,2-3). To przymierze między Bogiem i stworzeniem można nazwać dopełnieniem dziejów stworzenia. Miłosierny Bóg widząc nawrócenie ludzi z grzechów obiecuje, że „nigdy już nie będzie potopu niszczącego ziemię” (Rdz 9,11).
 
To pierwotnie dla naszych korzeni znaczenie symboliczne jest obecnie przeinaczane „Współcześnie jednak tęcza jest najczęściej kojarzona z ruchem LGBT (lesbijek, gejów, osób biseksualnych i transpłciowych). W powszechnym odczuciu, tak było i jest rozumiane symboliczne znaczenie tęczy umieszczonej w Warszawie na placu Zbawiciela”. I choć autor artykułu zarzeka się, że nie jest zwolennikiem wandalizmu podpalania czegokolwiek w przestrzeni publicznej, niemniej trafnie zauważa, że „w tym wydaniu tęcza symbolizuje opozycję wobec symbolicznego Przymierza, jakie zawarł Noe z Bogiem.”
 
Dalej przypomina „Siedem Przykazań Potomków Noego (Noacha), czyli Szewa Micwot Bnei Noach. Przykazania te, ogłoszone (przypomniane) po potopie, dotyczą wszystkich ludzi, a nie tylko Żydów:
 
  1. Zakaz jedzenia części żyjącego zwierzęcia (Ewer Min ha-Chai)
  2. Zakaz złorzeczenia Bogu (Birkat Haszem)
  3. Zakaz kradzieży [rabowania] (Gezel)
  4. Zakaz bałwochwalstwa (Awoda zara)
  5. Zakaz niemoralnych stosunków seksualnych (Gilui arajot)
  6. Zakaz mordowania (Szefichat damim)
  7. Nakaz ustanowienia sądów do egzekwowania sześciu poprzednich praw (Dinim)
             
Do niemoralnych stosunków seksualnych, których dotyczy piąte przykazanie, zaliczany jest każdy stosunek seksualny, który nie odbywa się pomiędzy kobietą a mężczyzną.
 
Autor przypomina, że biblijne rozumienie ludzkiej seksualności jest uporządkowaniem i odpowiedzią na rozwiązłość pogańską, mającą niekiedy dla nich znaczenie sakralne. „Trzeba w tym momencie koniecznie przypomnieć, że to Tora dokonała przeobrażeń o rewolucyjnym znaczeniu w świecie ludzkiego seksualizmu. Świat ten przed tysiącami lat wyglądał zupełnie inaczej. Dowody na to znajdujemy w starożytnych mitologiach (gdzie bogowie mają notorycznie stosunki zarówno heteroseksualne-kazirodcze jak i homoseksualne, a także angażują się w zoofilię) i w antycznej literaturze (np. Satyricon Petroniusza)”.
 
Judaizm, a za nim chrześcijaństwo nałożyły prawidłową kontrolę na sferę seksualności człowieka. Kontrola ta obecnie jest nieraz zwalczana, czego wyrazem jest zawłaszczanie i przeinaczanie symboliki tęczy, aby głosiła całkiem odwrotne niż pierwotne hasła. Tęcza zamiast być znakiem porzucania grzechu, ma niby stać się symbolem akceptacji dla grzechu.

MP/fzp.net.pl
https://www.tvp.info/42528013/forum-zydow-polskich-symbol-lgbt-pozostaje-w-konflikcie-kulturowym-z-biblijna-tecza
 
https://www.polskieradio24.pl/5/1222/Artykul/2305172,Tecza-a-symbol-LGBT-Przedstawiciel-Forum-Zydow-Polskich-wyjasnia
https://wpolityce.pl/kultura/445671-forum-zydow-polskich-tecza-lgbt-i-biblijna-sa-w-konflikcie
Parafia św. Mikołaja w Bydgoszczy
Strona w sieci od 1 lipca 1999 r.
Wróć do spisu treści